Повідомлення про намір зміни тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення

На виконання пункту 2 статті 12 Закону України «Про ціни та ціноутворення» від 21 червня 2012 року № 5007-VI, з метою дотримання самоокупності суб’єктів природних монополій, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг, встановленого статтею 9 Закону України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 року № 1682-ІІІ та абзацом 2 пункту 7 статті 3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», на виконання вимог щодо інформування споживачів послуг про намір зміни  тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, комунальне виробниче управління «Каховський водоканал» доводить до відома споживачів послуг інформацію про намір зміни тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення шляхом їх коригування.

Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були затверджені рішенням виконавчого комітету Каховської міської ради № 265 від 10.08.2021 року та введені в дію з 01.09.2021 року у розмірах:

  • централізоване водопостачання – 13,18 грн. за 1 м3 з ПДВ;
  • централізоване водовідведення – 19,60 грн. за 1 м3 з ПДВ

          Комунальним виробничим управлінням «Каховський водоканал» 29.04.2021 року до виконавчого комітету Каховської міської ради були надані розрахунки планових тарифів на послуги.

З часу подання зазначених тарифів на затвердження та їх встановлення відбулися ряд змін, які суттєво вплинули на вартість складових тарифу, а саме:

Зростання вартості електричної енергії:

Вид послугВартість 1 кВт/год що, врахо-вана у затверд-женому тарифі,Вартість 1 кВт/год   Фактичний показникСума електро-енергії,  врахована в тарифі, тис.грн.Сума електро-енергії,     фактична тис.грн.% відшко дування чинним тарифом  Збиток, тис.грн.
Централізоване водопостачання2,86894,98415245,49051,1583805,7
Централізоване водовідведення2,86894,98415076,68747,7583671,1

Таким чином зростання 1 кВт/год електричної енергії на 73,7 % привело до збільшення витратної частини на електричну енергію тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 7476,8 тис.грн.

          Зростання фонду оплати праці.

          Підприємство перебуває у сфері дії Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад та територій України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2024 роки (далі – Галузева угода), через створення первинної профспілкової організації підприємства, і через це перебуває однією зі сторін соціального діалогу, які підписали Галузеву угоду. Нову редакцію змін і доповнень до Галузевої угоди, зареєстровано Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 10 від 11.05.2021 р. Так, пунктом 3.1.2. галузевої угоди передбачена мінімальна тарифна ставка (оклад) за просту некваліфіковану працю у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, а мінімальна тарифна ставка робітника І розряду з 1 червня 2021 року в розмірі не менше 180 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Комунальне виробниче управління «Каховський водоканал» перебуває у сфері дії сторін, які підписали галузеву угоду, то відповідно до пункту 1.4. Галузевої угоди, положення угоди діють безпосередньо і обов’язковими для всіх суб’єктів соціального діалогу.

Треба зауважити, що підприємство, через падіння обсягів послуг (доходів) у 2021 році перебувало у важкому фінансовому стані, то відповідно до пункту 3.2.7. галузевої угоди, було прийнято рішення, щодо відстрочення введення в дію норм Галузевої угоди, терміном на 6 місяців.

Оскільки фонд заробітної плати був розрахований за нормою, якою передбачена мінімальна тарифна ставка (оклад) за просту некваліфіковану працю у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, а мінімальна тарифна ставка робітника І розряду в розмірі 160 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб витратна частина тарифу на оплату праці повинна бути відкоригована.

Вид послугФонд заробітної плати тис.грн. врахований в тарифі, тис.грн.Фактичний фонд заробітної плати, тис.грн.% відшкодування чинним тарифомЗбиток, тис.грн.
Централізоване водопостачання10382,912315,384,31932,4
Централізоване водовідведення15008,217740,584,62732,3

Таким чином, зростання коефіцієнту галузевої угоди збільшує витратну частину тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення  на 4664,7 тис.грн.

          Через збільшення фонду заробітної плати витрати на відрахування єдиного соціального внеску також зростає на 1026, 3 тис.грн.

Вид послугСума єдиного соціального внеску врахована в тарифі, тис.грн.Сума єдиного соціального внеску, фактична, тис.грн.% відшкодування чинним тарифомЗбиток, тис.грн.
Централізоване водопостачання2284,22709,484,3425,2
Централізоване водовідведення3301,83902,984,6601,1

          Зростання тарифу на постачання природнього газу.

          Часткове опалення об’єктів підприємства здійснюється природнім газом. Постачальником природнього газу є ТОВ ГК «Нафтогаз». У листопаді 2021 року, ціна природнього газу для підприємств склала 30,53 грн./м3. Разом з цим, у чинних тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення  врахована ціна за постачання природнього газу 6,637 грн./м3

Вид послугВартість 1м3 газу, яка врахована у затверд-женому тарифі, грн.Фактична вартість 1м3 газу грн.Враховано в тарифі, тис.грн.Фактичні витрати, тис.грн.% відшко дування чинним тарифомЗбиток, тис.грн.
Централізоване водопостачання6,63730,53021,784,825,663,1
Централізоване водовідведення6,63730,53026,8103,525,976,7

          Таким чином, збільшення тарифу на постачання природнього газу на 460% збільшує витратну частину тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення на 139,8 тис.грн.

          Зростання цін на паливно-мастильні матеріали

Вид послугВраховано вартість 1 л. пального  у затверд-женому тарифі, грн.Фактичний показник вартості 1 л. пального, грн.Враховано в тарифі, тис.грн.Фактичні витрати, тис.грн.% відшко дування чинним тарифомЗбиток, тис.грн.
Централізоване водопостачання24,1127,22428,7484,488,555,7
Централізоване водовідведення24,1127,22506,9557,890,950,9

          Зростання податкових відрахувань

          Через введення в дію з 01.01.2022 року змін до Податкового кодексу України, які урегульовані Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» від 30 листопада 2021 року № 1914-ІХ, передбачене зростання ставок екологічного податку за скиди окремих забруднюючих речовим у вісім разів (800%), в атмосферне повітря на 20%, ставок за розміщення відходів на 14%. Разом з цим, зміна розрахунку за спеціальне використання підземних вод та зростання ставок рентної плати у двічі підвищило суму відрахувань за рентною платою. Внаслідок таких змін, витратна частина тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення збільшилася наступним чином:

Вид послугСума податкових відрахувань, яка врахована в тарифі, тис.грн.Фактична сума податкових відрахувань, тис.грн.% відшкодування чинним тарифом, Збиток, тис.грн.
Централізоване водопостачання2194,83046,372,0851,5
Централізоване водовідведення231,91191,519,5959,6

За наведеними статтями, маємо наступний рівень збитків:

№ з/пНайменування статті витратСума збитків, тис.грн.
1Електрична енергія7476,8
2Фонд оплати праці4664,7
3Єдиний соціальний внесок1026,3
4Постачання природнього газу139,8
5Паливно-мастильні матеріали106,6
6Податки (рентна плата, екологічний податок)1811,1
 Всього:15225,3

          З вищезазначеного виходить, що на даний час тарифи на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення не є економічно обґрунтованими, оскільки за вищевказаними статтями витрат повного відшкодування витрат не відбувається.

          З метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, на підставі пункту 7 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення , затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 869 від 1 червня 2011 року, комунальне виробниче управління «Каховський водоканал» звертається до виконавчого комітету Каховської міської ради з метою затвердження тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у наступних розмірах:

ПоказникДіючий тариф, грн/м3, з ПДВЕкономічно обґрунтований тариф грн/м3 з ПДВРівень зміни тарифів
   грн./м3%
Централізоване водопостачання13,1817,30+ 4,1231,3
Централізоване водовідведення19,6025,30+5,7029,1
в т.ч. очистка стоків10,4314,87+4,4442,6
Всього:32,7842,60+9,8230,0

Зауваження та пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо зміни тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення просимо надавати у письмовій формі до 20 січня 2022 року за адресою: 74800, м. Каховка, вул. Мелітопольська, 87, або на електрону адресу e-mail: kvu_ofis@meta.ua (із зазначенням в темі листа «зауваження і пропозиції до тарифів»).