Повідомлення про намір здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з 01.06.2021р.

Шановні споживачі!

На виконання пункту 2 статті 12 Закону України «Про ціни та ціноутворення» від 21 червня 2012 року № 5007-VI, з метою дотримання самоокупності суб’єктів природних монополій, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг, встановленого статтею 9 Закону України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 року № 1682-ІІІ та пунктом 3 статті 3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», на виконання вимог щодо інформування споживачів послуг про намір зміни тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, комунальне виробниче управління «Каховський водоканал» доводить до відома споживачів послуг інформацію про намір зміни тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з 01.06.2021 року.

Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення затверджені рішенням виконавчого комітету Каховської міської ради 16.04.2020 року № 96 та введені в дію з 01.05.2020 року у розмірах:

  • на централізоване водопостачання – 11,82 грн. за 1 м3 з ПДВ
  • на централізоване водовідведення – 17,18 грн. за 1м3 з ПДВ

Розрахунок тарифів був здійснений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 р. № 869.

Водночас, слід зазначити, що в умовах зростання основних складових тарифів, зокрема: мінімального прожиткового рівня працездатної особи, рівня мінімальної заробітної плати та відповідно сум відрахувань, амортизаційних відрахувань, пов’язаних з введенням в дію основних засобів та зменшення обсягів реалізації централізованого водопостачання та централізованого водовідведення виникла невідповідність діючих тарифів фактичним витратам на виробництво послуг з водопостачання та водовідведення. У зв’язку з цим, з метою належного функціонування підприємства виникла нагальна необхідність приведення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення до економічно обґрунтованого рівня.

29 квітня 2021 року комунальне виробниче управління «Каховський водоканал» звернулося до виконавчого комітету Каховської міської ради із заявою та розрахунковими матеріалами для встановлення тарифів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Розрахунковий (плановий) тариф на централізоване водопостачання та водовідведення має наступний розмір:

  • Централізоване водопостачання – 13,18 грн. за 1куб. м. з ПДВ;
  • Централізоване водовідведення – 19,60 грн. за 1куб. м. з ПДВ;
  • у тому числі очистка стічних вод – 10,43 за 1 куб. м. з ПДВ.

Загальний розмір та рівень тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Послуга Діючий тариф з ПДВ грн/ м3

з 01.05.2020 р.

Планово економічно обґрунтований тариф з ПДВ грн/м3 з 01.06.2021 р. Рівень підвищення тарифів
грн/м3  

%

1 2 3 4 5
Централізоване  водопостачання 11,82 13,18 + 1,36 + 11,5
Централізоване  водовідведення 17,18 19,60 + 2,42 + 14,1
у т.ч. очистка стоків 10,43  

 

Водопостачання та водовідведення разом: 29,00 32,78 +3,78  

+ 13,03

 

Підставами для перегляду діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення є:

  • зменшення обсягів централізованого водопостачання на 10 тис. м3 порівняно до обсягів централізованого водопостачання які були враховані у тарифі на централізоване водопостачання на 2020 рік та зменшення обсягів централізованого водовідведення на 15 тис. м3 порівняно до обсягів централізованого водовідведення які були враховані у тарифі на централізоване водовідведення на 2020 рік. Відповідні планові обсяги наведені у річному плані підприємства на 2021 рік та погоджені рішенням виконавчого комітету Каховської міської ради від 01.10.2020 року № 216 та складають дохідну частину фінансового плану комунального виробничого управління «Каховський водоканал» на 2021 рік.
  • збільшенням суми витрат на амортизаційні відрахування, які пов’язані із введенням в експлуатацію нових оборотних засобів (+20,71%), кошти від якої відповідно до Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 року № 750, акумулюються на окремому рахунку та використовуються виключно для фінансування заходів інвестиційної програми КВУ «Каховський водоканал» на 2021 рік, погоджено рішенням виконавчого комітету Каховської міської ради від 16.12.2020 року № 284
  • підвищення розміру прожиткового мінімуму працездатної особи з 01.07.2021 р. до 2379,00 грн та з 01.12.2021 р – 2481,00 грн. відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік» від 15 грудня 2020 року № 1082-ІХ. В плановий тариф закладений прожитковий мінімум працездатної особи у сумі 2420,92 грн. Рівень збільшення прожиткового рівня становить 9,5 %. Разом з цим з 01.01.2021 р відбулося зростання мінімальної заробітної плати з 4723,00 грн. (рівень якої врахований у діючих тарифах) до 6000,00 грн. Додатково, через зміну розміру фонду оплати праці збільшилася сума відрахування єдиного соціального внеску.

Формування тарифів на централізоване водопостачання та  централізоване водовідведення здійснюється відповідно до річних планів ліцензованої діяльності, економічно обґрунтованих планованих витрат, техніко-економічних розрахунків, розрахунків з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.

Структура планового економічно обґрунтованого тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення на 2021 р

 

Найменування показників

Централізоване
водопостачання водовідведення
тис.грн. на рік грн./м3 тис.грн. на рік грн./м3
1. Виробнича собівартість усього, в т. ч. 18 259,927 8,7788 22 199,843 13,0587
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч. 5 942,846 2,8571 5 835,412 3,4326
1.1.1 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси(ремонти) 842,564 0,4051 934,961 0,5500
1.1.2 електроенергія 5 079,778 2,4422 4 860,293 2,8590
1.1.3 витрати на реагенти 20,504 0,0099 40,158 0,0236
1.2 прямі витрати на оплату праці 4 357,655 2,0950 6 930,014 4,0765
1.3 інші прямі витрати, у тому числі 1 251,684 0,6018 2 652,273 1,560
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників 958,684 0,4609 1 524,603 0,8968
1.3.2 амортизаційні відрахування 293,000 0,1409 1 127,670 0,6633
1.4. загальновиробничі витрати 6 707,742 3,2249 6 782,144 3,9895
2. Адміністративні витрати 2 796,338 1,3444 3399,699 1,9998
3. Витрати на збут 1 781,155 0,8563 2 165,472 1,2738
4. Інші операційні витрати 0,000 0,000 0,000 0,000
5. Повна собівартість 22 837,420 10,9795 27 765,014 16,3324
6. Розрахунковий прибуток 0,000 0,000 0,000 0,000
7. Вартість послуг 22 834,420 Х 27 765,014 Х
8. Обсяг реалізації послуг, тис. м3 2 080,0 1 700,0
9. Тариф з ПДВ Х 13,18 Х 19,60

Зазначені тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення заплановано ввести в дію з 01 червня 2021 року.

Разом з цим, для відшкодування витрат, що пов’язані з очисткою стічних вод, що транспортуються мережами водовідведення, які не перебувають на балансі комунального виробничого управління «Каховський водоканал», до міських очисних споруд КВУ «Каховський водоканал», виникає потреба у встановленні окремого тарифу на очистку стоків, який є складовою тарифу на централізоване водовідведення, та відповідно до розрахунків становить 10,43 грн./м3 з ПДВ за 1 м3 стічних вод.

Зауваження та пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо зміни тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення просимо надавати у письмовій формі протягом 14 календарних днів з дня повідомлення споживачів щодо наміру встановлення тарифів за адресою 74800, м. Каховка, вул. Мелітопольська, 87, або на електрону адресу e-mail: kvu_ofis@meta.ua (із зазначенням в темі листа «зауваження і пропозиції до тарифів»).

Адміністрація КВУ «Каховський водоканал»

Структура тарифу 2021