Інформація щодо вузлів комерційного обліку

Увага! Відтепер загальні лічильники води встановлювати обов’язково

Відповідно до чинного законодавства України встановлення загальних засобів обліку води (комерційних вузлів обліку) у будинках де налічується більше двох абонентів є обов’язковим. Їх показники будуть враховуватися при розрахунку нарахувань за спожиті послуги водопостачання. Це призведе до скорочення неврахованих втрат води, а відповідно і прозорості тарифу на послуги нашого підприємства.

Порядок (Правила) розподілу обсягів спожитих послуг між споживачами визначено законодавчо, а саме різниця між показаннями загальнобудинкових лічильників і особистих водомірів, буде розподілятися між споживачами.

Зміни в законодавстві

В 2017 році в законодавство, яке регулює надання житлово-комунальних послуг, були внесені істотні зміни, а саме були прийняті:

 • Закон України № 2119-VIII від 22 червня 2017 року «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», який набрав чинності з 02.08.2017 р. (далі – Закон про комерційний облік), діє (чинний) з 02.08.2017 р.;
 • Закон України № 2189-VIII від 9 листопада 2017 року «Про житлово-комунальні послуги», який набрав чинності 10.12.2017 р. і вводиться в дію 10.06.2018 р. (далі – Закон про ЖКП).

Основні посили закону «Про комерційний облік»

 1. Усе, що ввійшло в будинок – має бути оплачене.
 2. Вимога 100% обладнання будівель і приміщень вузлами обліку.
 3. Споживач має бути забезпечений обліковою інформацією.
 4. Порядок (правила) розподілу обсягів спожитих комунальних послуг між споживачами визначено на рівні закону.
 5. Індивідуалізація витрат на встановлення, обслуговування і заміну вузлів обліку.

Ким встановлюється вузол коммерційного обліку?

Згідно з ч.2. ст.3 ЗУ «Про комерційний облік…» забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку. Такими вузлами обліку обладнаються усі вводи зовнішніх інженерних мереж у будівлі.

Відповідно до ст. 3. ЗУ «Про комерційний облік…» оператор зовнішніх інженерних мереж не менш як за два місяці до встановлення вузлів комерційного обліку повідомляє власників (співвласників) будівлі про намір встановити такий вузол, вартість такого встановлення, розмір та порядок сплати передбаченого цим Законом внеску за встановлення вузла комерційного обліку. Порядок такого інформування визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 3 Закону “Про комерційний облік” вузол комерційного обліку може встановлюватися:

 1. Власником (співвласниками) будинку самостійно та за власний кошт;
 2. Оператором за рахунок внесків власників (співвласників) будинку
 3. Власником (співвласниками) будинку або оператором зовнішніх інженерних систем (тобто КВУ «Каховський водоканал») за рахунок коштів місцевого бюджету (тільки в разі затвердження місцевим органом самоврядування відповідної програми)

Увага! Якщо власник (співвласники) будинку відмовляється встановлювати вузол комерційного обліку або не встановив його протягом 2-х місяців з моменту його повідомлення про необхідність такої установки, загальний лічильник встановлюється оператором зовнішніх інженерних мереж (тобто КВУ «Каховський водоканал») за рахунок власних коштів (тобто Водоканал бере кредит для закупівлі вузлів комерційного обліку), з подальшим відшкодуванням (поверненням) відповідних коштів власниками (співвласниками) будинку підприємству.

Як це позначиться на розрахунках за воду

Відповідно до ст. 10 Закону “Про комерційний облік”, обсяг спожитої у будівлі питної води, визначений за допомогою вузлу комерційного обліку, буде розподілятися між споживачами з урахуванням показань вузлів розподільного обліку (водомірів, які встановлені в квартирах). У разі різниці між показаннями, така різниця буде розподіляться між усіма споживачами будинку за затвердженою методикою.

Звертаємо увагу! Вищевказана різниця показань вузлів обліку може виникнути у зв’язку з витоками у внутрішньо будинкових мережах, або необлікованими втратами води з вини недобропорядних громадян, тобто тих, які мають незаконні підключення до засобу обліку води.

Відповідно до п.3 прикінцевих положень Закону “Про комерційний облік” до затвердження методики розподілу між споживачами спожитих у будівлі комунальних послуг співвласники багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічується два або більше споживачів, можуть визначити свій порядок розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

Відповідно до ст. 8 Закону “Про комерційний облік”, рахунки на сплату наданої комунальної послуги будуть формуватися виконавцем або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, на основі показань вузла комерційного обліку відповідної комунальної послуги згідно з вимогами статей 9 – 11 цього Закону.

Щодо договірних відносин

Законом про ЖКП (ст. 6) визначені учасники правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг, якими є:

 1. споживачі (індивідуальні та колективні);
 2. управитель;
 3. виконавці комунальних послуг.

Статтею 14 Закону про ЖКП договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем послуг за рішенням власників (співвласників) багатоквартирного будинку:

 1. з кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж або індивідуальний договір без обслуговування внутрішньобудинкових мереж);
 2. від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір).
 3. об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Для мешканців приватного сектору передбачений лише один вид договору  (з індивідуальним  споживачем, у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна) , тому для них  процедура обрання договорів не потрібна.

Плата за абонентське обслуговування

Статтею 1 Закону про ЖКП визначена плата за абонентське обслуговування — це платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на обслуговування вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку.

На розмір та оплату за абонентське обслуговування впливає модель договірних відносин, а саме:

 1. Індивідуальні договори з кожним власником квартири. Якщо Ви як власники (співвласники) будинку (у тому числі ОСББ) вирішите, що розподіл обсягів комунальної послуги, на основі показань вузла комерційного обліку, буде здійснювати КВУ «Каховський водоканал», і договори з нашим підприємством будуть укладені з кожним власником квартири, то за цю послугу кожний споживач буде щомісяця сплачувати плату за абонентське обслуговування. Такі договора можуть бути як з обслуговування внутрішньобудинкових мереж, так і без обслуговування внутрішньобудинкових мереж.
 2. Договора з представниками ОСББ. Якщо договір про надання послуг з водопостачання та водовідведення буде укладений між КВУ «Каховський водоканал» та управителем, або іншою юридичною особою (у т.ч. ОСББ), то плата за абонентське обслуговування (у тому числі за розподіл обсягу спожитих послуг між споживачами) нараховуватись не буде.
 3. Інші (з власниками але з частково делегованими обовязками на ОСББ або управителів)

Абонентська плата сплачується незалежно від користування послугою. Навіть якщо абонент місяць не користувався водою, то рахунок за неї прийде з нульовими показниками, а абонплату прийдеться сплатити, яка в платіжному документі повинна виділятися в окрему графу. Вартість абонентського обслуговування не може перевищувати  граничного розміру, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019р. № 808.

На підставі викладеного та відповідно до діючого законодавства споживачам в термін 5 місяців після закінчення карантиних обмежень необхідно визначитись, і належним чином оформити рішення та повідомити наше підприємство щодо:

 • Моделі організації договірних відносин з КВУ «Каховський водоканал».
 • Методики і хто саме буде здійснювати розподіл обсягів використаної води серед всіх мешканців будинку, на основі показань вузла комерційного обліку – КВУ «Каховський водоканал» або інша особа.

Розяснення про типи договорів

З повагою, Адміністрація КВУ “Каховський водоканал”.