Фінансова звітність за 2018 рік

Річна фінансова звітність  КВУ “Каховський водоканал” за 2018 рік

Баланс за 2018 рік

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Примітки до фінансової звітності за 2018 рік