Фінансова звітність за 2017 рік

Річна фінансова звітність  КВУ “Каховський водоканал” за 2017 рік

Баланс за 2017 рік

Звiт про власний капiтал за 2017 рік

Звiт про фiнансові результати за 2017 рік

Примiтки до фiнансової звiтностi за 2017 рік

Рух грошових коштiв за 2017 рік